MENU

DI's DIGITALISERINGSINDSATS

IOT - FORRETNINGSMODELLEN

Ingen virksomhed bør kaste sig ud i store teknologiinvesteringer uden først at spørge sig selv: Hvordan skal denne investering give værdi for min forretningsmodel? Selv de større danske virksomheder, som er længst fremme inden for IoT, kan have svært ved at få fastlagt den rigtige forretningsmodel, der kan sørge for, at man får værdi på bundlinjen ud af sin Big Data- eller IoT-løsning.

Det vigtigste er at tage stilling til, hvad virksomheden kan opnå med teknologien, så det ikke er teknologi for teknologiens egen skyld, og hvordan kan det omsættes til en indtægtskilde.

GODE RÅD: Fastlæg den nye forretningsmodel

SKAB NY VÆRDI FOR KUNDERNE
Sæt kunden i centrum og find ud af, hvad kundens udfordringer er i arbejdet med og rundt om jeres produkt. Find ud af, hvordan I kan imødekomme dette behov, søg fx ny information om forbrugsmønstre eller vedligeholdelsesbehov eller bedre brugervenlighed. Tænk gerne stort, men udeluk ikke de små forslag: Hvad er det mindste skridt, vi kan tage for at gøre vores produkter smart(ere)?

VÆLG EN HOLDBAR BETALINGSMODEL
Vælg en betalingsmodel, der afspejler den værdi, løsningen skaber for kunden. Ved IoT- og Big Data-løsninger vil det ofte være mere naturligt, med en abonnementsmodel, hvor der betales for en service, fx oppetid for produktet eller adgang til den data, løsningen indsamler og organiserer. Hvis virksomheden er vant til at sælge fysiske produkter med betaling pr. enhed, bør salgsorganisationen omstilles til at kunne sælge viden og brugervenlighed.

OPSÆT FLERE BESLUTNINGSKRITERIER END ROI
IoT- og Big Data-løsninger er nye for mange både virksomheder og kunder. Fordi usikkerheden er højere, kan det være vanskeligt at opstille en traditionel business case med en fornuftig Return On Investment (ROI). Gennemgå derfor, hvilke grunde der er til, at I bør fokusere på IoT og Big Data, fx at markedet bevæger sig mod IoT, så alle konkurrenterne snart kan skabe hidtil uset værdi for kunden.

”Vi tror på, at verden kører den her vej mod intelligens i alt, men det kræver, at man tænker i nye forretningsmodeller”

– Morten Nielsen
Direktør HOUNÖ

INTERNET I OVNE SKABER NY FORRETNINGSMODEL

HOUNÖ producerer kombiovne til professionelle køkkener. For tre år siden besluttede HOUNÖ at se på, hvordan de kunne bruge IoT til at skabe mere værdi for deres kunder. Det har givet HOUNÖ first mover-fordele og en ny forretningsmodel.

Sammen med eksterne designhuse undersøgte HOUNÖ, hvilke udfordringer kunderne havde, når de brugte produktet i deres hverdag.

Her fandt de ud af, at især restaurantkæder havde interesse for en Cloud-løsning. Disse kunder havde bl.a. et behov for at forenkle deres arbejdsgange fx i forbindelse med distribution af relevant information mellem lokationer.

Derudover havde kunderne et ønske om at få et overblik over deres ovne. Overvågning af ovnene ville gøre det muligt at optimere ovnenes drift.

Arbejdet førte til lanceringen af Cloud-løsningen Let’s Cook. De nye services består bl.a. i ekstern opdatering af ovnenes software, træningsvideoer om at betjene ovnene og inspiration til nye opskrifter, hvilket sparer restaurantkæderne tid, penge og ressourcer. Formålet med Clouden er at skabe tryghed og gennemsigtighed for dets brugere. Med Let’s Cook bliver kundens smartphone, tablet eller computer et redskab til at betjene, administrere og servicere deres HOUNÖ-ovne. Kunden kan dermed sikre, at driften kører mest optimalt og man kan se sit forbrug på diverse parametre.

Cloud-løsningen Let’s Cook gør det muligt at udvikle en ny forretningsmodel, hvor virksomheden, som supplement til det traditonelle produktsalg, sælger services via en abonnementstjeneste.

De nye løsninger gør, at HOUNÖ har fået first mover-fordele på markedet, hvilket giver dem unikke konkurrencefordele. Det har dog krævet, at virksomheden var villig til at investere i IoT, selvom de ikke kendte den endelige slutdestination.

hounö

TEMAER OG CASES