MENU

DI's DIGITALISERINGSINDSATS

GODE RÅD: Digitalisering som fællesprojekt for ledelse og medarbejdere

SKAB TRYGHED GENNEM ÆRLIG DIALOG
Digitale forandringer kan give usikkerhed hos medarbejderne. Tag en ærlig dialog med medarbejderne om de forandringer, der kommer til at ske, så der ikke er tvivl om jobsikkerhed samt ændringer og forbedringer af arbejdsgange.

INDDRAG MEDARBEJDERNE SOM TOVHOLDERE
Det er afgørende, at dine medarbejdere tager medansvar for virksomhedens digitale udvikling. Involver medarbejderne i, hvordan forandringerne bedst gennemføres, og gør evt. berørte medarbejdere til tovholdere, så udviklingen bliver et fællesprojekt.

GRIB DINE MEDARBEJDERES INNOVATIVE IDEER
Medarbejderne sidder ofte med stor viden omkring knasterne i virksomhedens arbejdsprocesser, og er samtidig selv digitale forbrugere. Spørg ind til, og brug, deres gode ideer og ønsker til, hvor digitalisering kan lette og effektivisere arbejdsgangene.

”Det styrker vores virksomhed, at vi har en kultur, hvor alle tager ansvar for at sikre den digitale udvikling.”

– Henrik Eriksen
Direktør, Adibus A/S

SJØLUND A/S LYKKEDES MED DIGITALISERING VIA DIALOG

Sjølund A/S er en dansk produktionsvirksomhed, som er specialister i profilvalsning. For ca. et år siden kom der to it-programmører til virksomheden.

Hos Sjølund A/S har de skabt en kultur, hvor dialog er en vigtig del af hverdagen. Ledelsen har stort fokus på at møde deres medarbejdere samt at lytte til deres input og ideer. Sjølund A/S’ adm. direktør går eksempelvis så ofte som muligt en morgentur i hele virksomheden og taler med medarbejderne om stort og småt.

I forbindelse med digitaliseringsprocessen har de ansatte skullet forberede sig på, at der ville komme en ny type af medarbejdere og nye maskiner. Men fordi der hele tiden har været en ærlig dialog omkring de forandringer, der ville ske, har medarbejderne taget godt imod både maskiner og nye medarbejdere.

Sjølund A/S vurderer, at bl.a. dialogen med medarbejderne om deres jobsikkerhed og de nye muligheder, digitaliseringen giver deres medarbejdere, er årsagen til, at der ikke har været nogen kulturkampe.

sjølund

TEMAER OG CASES