MENU

DI's DIGITALISERINGSINDSATS

IOT - ARBEJDE PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONEN

Når der skal udvikles helt nye forretningsmodeller baseret på en IoT- eller en Big Data-løsning, betyder det en gennemgribende omstilling af virksomheden. Teknologien skal indarbejdes mere direkte i forretningsudviklingen, og det gør, at det er nødvendigt at kunne omstille virksomheden til at arbejde i tværfaglige teams på tværs af forskning, forretningsudvikling, marketing, drift og it. Denne omstilling tager længere tid, jo større virksomheden er, og der er i store træk tale om klassisk forandringsledelse.


GODE RÅD: Organisering af et IoT eller Big Data-projekt

PROJEKTET SKAL VÆRE FORANKRET I TOPLEDELSEN
For at kunne organisere sig i en lille, hurtigt arbejdende og beslutningsdygtig enhed er det nødvendigt, at omstillingen er efterspurgt fra ledelsen. Det kan være en fordel i starten at forankre projektet direkte under den administrerende direktør og først senere rykke det ind i linjeorganisationen, når projektet får en mere permanent karakter.

SAMMENSÆT TEAMS PÅ TVÆRS AF LINJEORGANISATIONEN
Sammensæt et team, der henter kompetencer ind på tværs af linjeorganisationen. Sammensæt det efter de kompetencer, der skal til for at løse opgaven - ikke efter, at de skal komme med et mandat fra deres afdeling.

UDVÆLG PASSIONEREDE MEDARBEJDERE
Udvælg de medarbejdere, der viser interesse for at udvikle nyt og vende eksisterende arbejdsgange på hoved. Opstil klare forventninger til slutmålet i stedet for at tegne vejen derhen, og giv de enkelte medarbejdere autonomi til at finde de rigtige løsninger.

”Jeg valgte medarbejderne ud fra om de havde passion for projektet, også selv om de ikke fra start havde alle kompetencer. Det vigtigste var, at jeg vidste, at de brændte for projektet og derfor nok skulle finde en løsning”

– Marianne Kjeldgaard Knudsen
Senior Director, Grundfos

NY ORGANISERING BANEDE VEJEN FOR IOT-SUCCES

Grundfos udfordrede den gængse projektorganisering og skabte på otte uger en digital løsning, der forbinder data fra deres eksisterende pumpesystem ”Booster” til en cloud.

Den nye IoT-løsning gør det muligt for slutkunden at monitorere status på pumpesystemet, og den kan starte alarmer, hvis systemet ”får feber” ligesom Grundfos kan give simple kommandoer gennem systemet til at fjernstyre reparationer.

Projektet blev organiseret som et lille hurtigt arbejdende, og beslutningsdygtigt projekt under CEO Mads Nipper. Den organisering blev valgt for at kunne synliggøre resultater hurtigt, og uden at skulle trække mange ressourcer væk fra virksomhedens andre opgaver.

Projektet blev også designet, så der ikke var behov for at få frigjort medarbejdere på fuld tid til projektet, men derimod kun nogle få timer fordelt over en kort periode. På den måde var der ingen sure miner fra chefer, der skulle afgive ressourcer til projektet. Eneste allokerede medarbejder var en fuldtidsprojektleder.

Helt essentielt for projektets succes var det, at medarbejderne på projektet først og fremmest var blevet valgt ud fra, om de havde passion for projektet, og dernæst om de havde de fornødne kompetencer, uden hensyntagen til hvilken enhed i virksomheden medarbejderen ellers sad i. Omdrejningspunktet for teamene blev ”Hvad skal være sandt, for at vi kan løse projektet? ”, fx hvad skal der til for at opnå ”Connectivity”. Teamene fik et sæt klare forventninger til slutmålet og understøttende delmål, men fik ellers stor autonomi til at løse opgaven.

Næste skridt for Grundfos er at skalere projektet. Det kommende ”sprint” bliver et længerevarende projekt, hvor der er behov for, at forankringen rykkes ind i den eksisterende linjeorganisation, og at medarbejderne får dedikerede ressourcer til projektet. Det har Grundfos besluttet ud fra en bekymring om, at hvis ikke digitaliseringsprojekterne på sigt kommer fra linjeorganisationen, så risikerer man, at projekterne rykker sig for langt væk fra kernevirksomhedens virkelighed og kultur. Men organiseringen vil igen bestå af tværgående temabaserede teams sammensat af de medarbejdere, der brænder for udvikling af nye løsninger.

grundfos

TEMAER OG CASES