MENU

DI's DIGITALISERINGSINDSATS

IOT - EKSTERNE SAMARBEJDER

IoT bygger på, at forskellige produkter kan tale sammen, så data ét sted fra kan anvendes et andet sted. Derfor er der ofte brug for partnerskaber mellem virksomhederne. Det kan virke som en stor opgave at finde ud af, hvem man skal samarbejde med, hvis eksterne løsninger man skal vælge, og hvem der i sidste ende har ansvaret i forhold til korrekt brug af data. Men der er også gode muligheder for at skabe ny værdi for kunderne, hvis man kan lave løsninger på tværs af forskellige virksomheders ekspertise.

GODE RÅD: Eksterne samarbejder

SÆT KUNDEN I CENTRUM, NÅR DU VÆLGER PARTNERE OG LEVERANDØRER
Se på udviklingen af ny teknologi i forhold til virksomheden, de eksisterende partnere og andre virksomheder, der omgiver kunden i relation til jeres produkt. Overvej, hvem der er den rette teknologipartner for virksomheden. Vil kunderne f.eks. være gladere for en fælles løsning på tværs af flere virksomheders produkter, hvor de kan styre flere smarte produkter i deres hjem, for eksempel har Velux valgt at lave en home automation løsning der kan spiller sammen med Apples Homekit system, eller skal kunden have en app specielt udviklet til det enkelte produkt.

INDHENT DE NØDVENDIGE JURIDISKE KOMPETENCER
Erkend virksomhedens begrænsninger og indhent kompetencer udefra. For mindre virksomheder, som ikke har en større juridisk afdeling, vil det ofte være nødvendigt at købe sig til viden om det nødvendige niveau for datasikkerhed, ejerskab af data m.m. Det kan også være en fordel at vælge en tjenesteudbyder med erfaring inden for virksomhedens nye løsning, så nogle af valgene om sikkerhed og funktionalitet er truffet på forhånd. Hvis man på den måde vælger en standardiseret løsning kan det ofte også være nemmere at integrere med andre dele af virksomhedens it systemer.

LAV KLARE AFTALER OM EJERSKAB TIL DATA
Få klarlagt på forhånd, hvem der har ejerskab til de forskellige typer data: hvad må de bruges til, og hvem har ansvaret for sikkerheden? Er det f.eks. virksomhed A eller B i samarbejdet mellem to virksomheder, der ejer data eller ligger al ejerskab til data hos slutbrugeren.

”Første skridt er at erkende, at man har nogle begrænsninger i sin egen videnbase. En vej er at mødes med folk fra andre brancher, som er foran og få hjælp af dem”

– Torben Høeg Bonde
CIO Vestas

STANDARDISEREDE LØSNINGER GAV BEDRE DATAINTEGRATION

Vestas er en af de virksomheder, som længe har arbejdet med IoT-løsninger dels internt på fabrikkerne og dels i produkterne ud til kunderne.

Ca. 30.000 vindmøller opsamler mellem 500-700 målepunkter hver med 10 minutters intervaller. Det er målepunkter om alt fra performance til olie flow. De mange data opsamles i et såkaldt Big Data-repository og kan kombineret med fx eksterne vejrdata bruges til at beregne, de bedste placeringer for vindmøllerne eller forudse, hvornår der er behov for vedligehold.

At indsamle og særligt at anvende så mange data kræver samarbejde både internt mellem afdelingerne i virksomheden og eksternt med underleverandører, andre datakilder og it leverandører.

De Big Data-løsninger, der anvendes til at trække viden ud af IoT-enhederne, har Vestas selv udviklet, fordi Vestas har været firstmover på området. Men i forhold til at få både de interne og eksterne IoT-løsninger til at fungere optimalt er det vigtigt for Vestas så vidt som muligt at anvende standardiserede løsninger, og man er i overvejelse om at anvende flere af af SAP’s produkter. Det gør det ofte nemmere at binde de nye typer data indhentet med IoT-løsninger sammen med det eksisterende ERP-system og sikre en standardiseret og robust dataintegration og –opsamling i produktionsmiljøet.

Samtidig med ønsket om at bruge standardiserede softwarekomponenter udefra har det været vigtigt for Vestas at udvikle dele af Big Data-løsningerne selv, så man sikrer, at data bliver in-house, så det er virksomheden selv og ikke den eksterne software leverandør, der skaber den ekstra merværdi til kunderne. For selvom det er vigtigt at hente viden og software ind udefra, skal man være sikker på, at man ikke giver guldet fra sig, så det pludselig er en anden virksomhed, der har adgang til ens data.

vestas wind systems

Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

TEMAER OG CASES