MENU

DI's DIGITALISERINGSINDSATS

GODE RÅD: Sådan får du de rette it-systemer

GØR VIRKSOMHEDEN OVERSKUELIG – OGSÅ FOR KUNDERNE
Sammenhængende it-systemer gør det let at lave dataudtræk, der kan skabe et overblik over nøgleinformationer for ledelsen. Samtidig giver det bedre mulighed for samkørsel og kommunikation med eksterne parter, og virksomheden fremstår derfor moderne og stabil over for kunder og samarbejdsparter.

PRIORITER KRAVSSPECIFIKATION OG PROJEKTPLAN
Det er vigtigt at prioritere forarbejdet med at få klarhed over virksomhedens funktionelle behov. Det er et nødvendigt grundlag for valg og køb af it-systemer. Invester evt. i ekstern bistand til udarbejdelse af kravsspecifikation og projektstyring.

EKSPONER DIG SELV FOR AT FINDE DEN RETTE LØSNING
Rejs rundt, giv viden om din virksomhed, og brug dit netværk til at få viden om andre cases og eksisterende systemer. Det er ofte billigere at tilpasse virksomhedens administrative arbejdsgange til en eksisterende it-løsning end at tilkøbe specialudviklede funktioner.

”Jeg vil have overblik over nøjagtigt, hvad vi tjener penge på. Derfor investerer vi i it-systemer, der kan samle data fra produktionen og effektivisere tilbudsprocessen.”

– Jan Drøschler
Adm. direktør, Jessen Emballage A/S

ADIBUS A/S VALGTE IKKE DEN DYRESTE IT-LØSNING, MEN DEN BEDSTE FOR DEM

Adibus A/S i Viborg har med sine 19 medarbejdere specialiseret sig i at levere it-løsninger målrettet den kollektive trafiks behov for realtid, skærminforma­tion, trådløst internet, betalingssystemer, management mm.

Da Adibus A/S skulle vælge interne it-systemer til bl.a. dokumenthåndtering og tidsstyring, havde de to væsentlige ønsker. Systemet skulle kunne samarbejde med deres kunders, og systemet skulle afspejle virksomhedens størrelse og relativt simple behov. Frem for at vælge et af de store standardsystemer, afsøgte de derfor alternative muligheder gennem deres netværk. Her fandt de en lokal udbyder, der inden for et rimeligt budget kunne håndtere de behov, som Adibus A/S havde.

For yderligere at sikre at, virksomheden fremstår moderne og stabil, særligt over for de meget store kunder, har Adibus A/S valgt at blive ISO9001-kvalitetscertificeret. På den måde kan de verificere over for deres kunder, at virksomheden kan levere en høj standard år efter år, så selv de store spillere er trygge ved at indgå et samarbejde med dem.

adibus

TEMAER OG CASES