MENU

DI's DIGITALISERINGSINDSATS

GODE RÅD: Vær med i iværksættervirksomhedernes produktudvikling og test

TEST OG KOMMENTER
Digitale iværksættere benytter typisk en udviklingsmodel med mange iterationer, hvor de har behov for at få rigtige brugere til deres produkter eller services, så de kan få feedback til brug i den videre udvikling. Ved at bruge iværksætternes produkter i din virksomhed kan du hjælpe dem til hurtigere at få udviklet et produkt, der passer til behovene i markedet.

LÆR AF UDVIKLINGSPROCESSEN
Som tidlig bruger og ”medudvikler” kan du være med til at præge de nye, digitale produkter og lære, hvordan de også kan skabe værdi i din egen virksomhed. Det kan måske endda give dig en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre i din branche.

INNOVER OG SKAB VÆRDI SAMMEN
Innover sammen med iværksættervirksomheden. I kan fx sammen skabe værdi af de data, der kan opsamles i din virksomhed, finde nye måder at pleje kunderelationerne eller samarbejde om at udvikle add-ons til virksomhedens eksisterende produkter. På den måde får du noget nyt at tilbyde dine eksisterende kunder, og iværksætterne får adgang til et større marked.

"Vi lægger vægt på, at det er åben innovation - og er fuldt bevidste om, at vores tiltag også gavner andre banker."

– Kim Østergaard,

innovationschef i Spar Nord

SPAR NORD BLIVER TIL "EN PLATFORM MED BANKLICENS"

I Spar Nord Bank, som har hovedsæde i Aalborg, har bestyrelsen gjort digital innovation til en del af bankens overordnede strategi. Det har bl.a. ført til investeringer i de to iværksættervirksomheder SubHub og Ernit.

SubHub er en chatbot, der holder styr på bankkundernes abonnementer på fitnessmedlemskaber, streamingtjenester, magasiner m.v., og hjælper med at opsige de faste betalinger, der ikke længere er brug for. Ernit er en moderne fysisk sparegris, som forældre, bedsteforældre og andre voksne kan overføre digitale penge til fra en app. Sparegrisen viser med lys og lyd, hvor tæt børnene er på deres mål.

Den finansielle sektor er om nogen i forandring i disse år, og det stiller nye krav til de etablerede spillere.

- Det gælder både konkurrencesituationen, kunderne og deres adfærd. Vores svar er at se os selv som en platform - med banklicens - som giver kunderne adgang til en lang række finansielle tjenester, siger Kim Østergaard, innovationschef i Spar Nord.

I erkendelse af, at en mindre, dansk bank ikke kan hamle op med de store, internationale banker, har Spar Nord under programmet Future Finance til dels outsourcet innovationen. Gennem minoritetsejerandele i SubHub og Ernit står banken først i køen til helt nye produkter, som dog også bliver tilgængelige for andre banker. Men det er vigtigt for Spar Nord, at iværksætterne fortsætter som selvstændige virksomheder.

- Vi ønsker ikke at gøre dem til små afdelinger i vores egen organisation. Vi tror, motivationen og innovationskraften er større, når de fortsætter som selvstændige, dedikerede teams frem for at blive "et projekt i banken", siger Kim Østergaard.

universal robots

TEMAER OG CASES